Archive for Květen 6th, 2012

Založení s.r.o. – vklad a ŽL

Neděle, Květen 6th, 2012 | Permalink

Složení vkladů

Společnost s ručením omezeným odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem, společníci ručí do výše souhrnu nesplacených částí vkladů. Způsob složení vkladů stanoví společenská smlouva, ale většinou je to normálním vkladem na bankovní účet.

Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být splaceno celé emisní ážio a na každý peněžitý vklad musí být splaceno nejméně 30%. Celková výše splacených peněžitých vkladů, plus hodnota splacených nepeněžitých vkladů musí však činit alespoň 100.000 Kč. Pokud je společnost založena jediným zakladatelem, může být zapsána do obchodního rejstříku až po splacení celého základního kapitálu.

Před vznikem společnosti – nejde tedy o založení s.r.o. – spravuje splacené vklady nebo jejich části zakladatel. Ten je ustanoven a pověřen touto činností ve společenské smlouvě. Ale nemusí jít výhradně o lidského správce. Správou může být totiž pověřena i banka nebo jiný peněžní ústav. Založení s.r.o. v každém případě vyžaduje založení účtu ať už v bance nebo spořitelním a úvěrním družstvu, kam složí základní kapitál. Tato banka nebo družstvo vydá písemné prohlášení o splácení vkladů.

Nejjednodušší způsob (a rejstříkovým soudem nejuznávanější) je založení nového bankovního účtu na jméno správce vkladů a složení vkladů na tento účet. Banka na vyžádání vydá potvrzení o složení vkladů a o jeho výši. K vydání tohoto potvrzení vyžaduje banka předložení společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny. Potvrzení poté slouží jako jeden ze zakladatelských dokumentů a dokládá se při podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku.

Vklady lze složit i v hotovosti u správce základního jmění, který poté vydá prohlášení o složení základního jmění. Správce, který uvedl v prohlášení vyšší částku, než která je splacena, ručí věřitelům společnosti za její závazky do výše, v jaké nebyli věřitelé z majetku společnosti uspokojeni.

Vznikem společnosti (zápisem do obchodního rejstříku) se stávají vklady jejím majetkem a společnost s nimi může volně disponovat (základní kapitál rozhodně nemusí být deponován!).

Získání živnostenských listů

V procesu založení s.r.o. se k návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku dokládají příslušná oprávnění k podnikání (živnostenské listy, koncese, atp.). Ty musíte mít samozřejmě také vyřízeny. Není ale nutné, abyste měli všechny plánované ŽL ihned pohromadě už v okamžiku založení s.r.o. – stačí jen základ a zbytek dodáte, až bude zapotřebí.

Založení s.r.o. – společenská smlouva

Neděle, Květen 6th, 2012 | Permalink

Založení s.r.o. – postup

jestli jste někdy vyřizovali živnostenský list, víte, že je to poměrně dost času stráveného na úřadech. Ovšem oproti založení s.r.o. je to vlastně legrace. Tady vás čeká ještě mnohem zdlouhavější procedura. A vaše šikovnost, nebo připravenost papírů a podkladů to asi nijak neurychlí. Všechno totiž leží na úřednících a na rychlosti jejich práce na úřadech.

Pro založení s.r.o. musíte projít hlavně tyto úkony :

 • uzavřít společenskou smlouvu u notáře,
 • složit základní jmění společnosti, i když stačí jen jeho část,
 • vyřídit si živnostenské oprávnění a další listiny,
 • zařídit zápis vaší společnosti do obchodního rejstříku,
 • a zaregistrovat se na finančním úřadu.

Výčet nemusí být úplný. Podle toho, čím se chce vaše společnost zabývat, budete muset vyřídit třeba nějaká povolení, projít dalšími schvalovacími řízeními apod.

Zkusím vám představit malý miniseriál, který vám založení s.r.o. ukáže krok za krokem.

Založení s.r.o. – společenská smlouva

Jakmile sepíšete a podepíšete společenskou smlouvu, dojde tím k založení s.r.o. Říkám, že dojde k založení, což je kupodivu jiný termín, než vznik. Podmínkou je, aby společenská smlouva byla sepsána formou notářského zápisu. byly doby, kdy se tento zápis týkal pouze takových založení s.r.o., kde byl jeden jediný společník. Nově se ale tato povinnost týká každé nově založené s.r.o.

Společenská smlouva o založení s.r.o. musí obsahovat:

 • obchodní název a sídlo,
 • předmět podnikatelské činnosti,
 • základní jmění, obchodní podíly a výši vkladu každého společníka,
 • způsoby a pověřené osoby pro jednání a podepisování za společnost,
 • určení správce vkladu,
 • jiné údaje, které vyžaduje obchodní zákoník.

Společenská smlouva může určit, že společnost vydá stanovy, které upraví vnitřní organizaci společnosti a podrobněji některé záležitosti obsažené ve společenské smlouvě.

Notářský zápis včetně potřebného počtu kopií samozřejmě pořídíte u libovolného notáře. Celé vás to přijde na pár tisíc podle ceníku notáře. Většinou už mají notáři připravenou vzorovou smlouvu a jenom doplní vaše údaje. Dejte si však pozor na počet stejnopisů a opisů notářského zápisu, který Vám notář nabízí. V ceně je jeden stejnopis a další stejnopisy jsou na rozdíl od opisů dosti drahé. Také by ve smlouvě neměly být opisovány nějaké pasáže ze zákoníku. Stačí jen odvolávky na platné ustanovení.

Květen 2012
Po Út St Čt So Ne
« Dub   Čvn »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031