Tvorba www – struktura stránek

tvorba www

HTML jazyk (HyperText Markup Language) umožňuje vytvoření internetové stránky pomocí značek (tagů), které popisují vzhled a význam jednotlivých částí stránky. Nástupcem HTML jazyka je XHTML, které trochu rozšiřuje možnosti, i když na druhou stranu zpřísňuje pravidla zápisu. Nadále tedy budeme popisovat jazyk XHTML. tvorba www stránek začíná seznámením se strukturou www stránky.

Každá internetová stránka je tvořena tzv. hlavičkou a tělem. Hlavička stránky se přímo nezobrazuje, ale obsahuje důležité informace, jako způsob kódování znaků, informace o tvůrci stránek, titulek stránek apod. To, co se zobrazuje, to se uvádí v těle. princip tvorby www stránek pomocí HTML jazyka je snadný – pomocí značek uzavíráme části textu a tím jim přidělujeme různé vlastnosti, význam a vzhled.

Značky (dále už jen tagy) se uvádějí ve špičatých závorkách –

,

apod. Rozpoznáváme také párové a nepárové tagy. XHTML vyžaduje, aby i nepárové tagy byly zapsány jako párové. Podrobnosti se dozvíme v průběhu seriálu. Pojďme tedy od teorie k praxi. Předvedeme si strukturu webové stránky:

[html]
<?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;utf-8&quot;?>
<!DOCTYPE html PUBLIC &quot;-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN&quot; &quot;DTD/xhtml1-strict.dtd&quot;>
<html xmlns=&quot;http://www.w3.org/1999/xhtml&quot; xml:lang=&quot;cz&quot; lang=&quot;cz&quot;>
<head>
<title>Moje první <a href="http://www.ganglion.cz/">stránka</a></title>
</head>
<body>
<p>Ahoj světe</p>
</body>
</html>
[/html]

Vysvětlení:

  1. Deklarace XML určuje kódování. Dnes se téměř výhradně používá utf-8 či utf-16 kvůli svým výhodám.
  2. Deklarace typu dokumentu. DOCTYPE určuje jak má být dokument zapsán, aby byl chápán jako validní, čili bezchybný. Podrobnostmi se zatěžovat nemusíte. Stačí vědět, že tvorba www stránek v XHTML vyžaduje uvedení DOCTYPE.
  3. Hlavička. Cokoli je uvedeno mezi tagy a je chápáno jako hlavička. Najdeme zde většinou definici metatagů, či přilinkované javascriptové soubory, či definice css stylů.
  4. Tělo. Vše, co je mezi tagy a se zobrazuje při zobrazené stránce

Celé je to navíc obaleno do tagu .

V dalším díle seriálu tvorba www se podíváme na pár pravidel při zápisu tagů, aby byly stránky validní v XHTML.

Tags: ,